Saffat surəsi

37:17

Eləcə də (bizdən) əvvəlki atalarımız (dirildiləcəklərmi)?!"