Saffat surəsi

37:167

(Məkkə müşrikləri) tə´kidlə belə deyirdilər: