Saffat surəsi

37:165

Həqiqətən, biz səf-səf dururuq.