Saffat surəsi

37:160

Allahın müslis (mö´min) bəndələri isə istisnadır.