Saffat surəsi

37:159

Allah (müşriklərin) Ona aid etdikləri sifətlərdən təmamilə uzaqdır!