Saffat surəsi

37:154

Sizə nə olmuşdur, necə mühakimə yürüdürsünüz?