Saffat surəsi

37:150

Yoxsa Biz mələkləri dişi yaratmışıq və onlar da (buna) şahid olublar?!