Saffat surəsi

37:147

Biz onu yüz min nəfərə və daha çox kimsəyə peyğəmbər göndərdik.