Saffat surəsi

37:145

Nəhayət, o, xəstə olduğu halda onu boş bir yerə (sahilə) atdıq.