Saffat surəsi

37:143

Əgər o, (Allahı) çox təqdis edənlərdən (namaz qılanlardan) olmasaydı,