Saffat surəsi

37:14

Bir mö´cüzə gördükdə isə ona istehza edərlər.