Saffat surəsi

37:137

Siz (Şama getdiyiniz zaman) səhər vaxtı onların yurdundan keçirsiniz;