Saffat surəsi

37:136

Sonra isə başqalarını (iman gətirməyənləri) yox etdik.