Saffat surəsi

37:135

Yalnız əzab içində qalanlar arasında olan qoca qarıdan (Lutun övrətindən) başqa!