Saffat surəsi

37:133

Həqiqətən, Lut da peyğəmbərlərdəndir!