Saffat surəsi

37:132

Şübhəsiz ki, o Bizim mö´min bəndələrimizdən idi!