Saffat surəsi

37:130

(Onu belə yad edirlər: ) "İlyasinə (İlyasa) salam olsun!"