Saffat surəsi

37:13

Onlara (Qur´anla Allahın dəlilləri ilə) öyüd-nəsihət verildikdə düşünüb ibrət almazlar.