Saffat surəsi

37:125

Məgər siz yaradanların ən yaxşısını (Allahı) qoyub Bə´lə (Bə´l adlı bütə) ibadət edirsiniz?