Saffat surəsi

37:122

Şübhəsiz ki, onların hər ikisi Bizim mö´min bəndələrimizdən idi.