Saffat surəsi

37:118

Onların hər ikisini doğru yola müvəffəq etdik.