Saffat surəsi

37:117

Onların hər ikisinə (hökmləri) açıq-aydın o kitabı (Tövratı) verdik.