Saffat surəsi

37:116

Onlara yardım etdik və onlar (düşmənə) qalib gəldilər.