Saffat surəsi

37:115

Onların hər ikisini böyük fəlakətdən (Fir´onun əsarətindən, yaxud suda boğulmaqdan) qurtardıq.