Saffat surəsi

37:114

Biz Musa və Haruna da ne´mət (peyğəmbərlik) bəxş etdik.