Saffat surəsi

37:112

Ona salehlərdən olan İshaqın peyğəmbər olacağı ilə müjdə verdik.