Saffat surəsi

37:111

Şübhəsiz ki, o Bizim mö´min bəndələrimizdən idi!