Saffat surəsi

37:109

(Onu belə yad edirlər: ) "İbrahimə salam olsun!"