Saffat surəsi

37:107

Biz ona böyük bir qurbanlıq (Habilin qurbanlıq qoçunu) əvəz verdik.