Saffat surəsi

37:104

Biz ona belə xitab etdik: "Ya İbrahim!