Saffat surəsi

37:101

Biz də ona həlim xasiyyətli bir oğlan uşağı (İsmail) ilə müjdə verdik.