Saffat surəsi

37:1

And olsun (Rəbbinə ibadət üçün səmada) səf-səf duranlara (mələklərə);