Saff surəsi

61:9

Müşriklərin xoşuna gəlməsə də, onu (islamı) bütün dinlərdən üstün etmək üçün Öz Peyğəmbərini hidayət (Qur´an) və haqq dinlə göndərən Odur!