Saff surəsi

61:3

Etməyəcəyiniz bir şeyi demək Allah yanında böyük qəzəbə səbəb olar.