Saff surəsi

61:2

Ey iman gətirənlər! Etməyəcəyiniz bir şeyi niyə deyirsiniz? (Bə´zi müsəlmanlar: "Hansı əməllərin Allaha daha xoş getdiyini bilsəydik, onları edər, malımızı və canımızı onların yolunda qoyardıq!" - deyirdilər. Lakin cihad əmri nazil olduqda bu, bir çöx mö´minlərin xoşuna gəlmədi).