Saff surəsi

61:13

(Sizi hələ) sevdiyiniz başqa bir şey (bir ne´mət) də - Allah dərgahından kömək və yaxın qələbə (Məkkənin fəthi) gözləyir. (Ya Peyğəmbər!) Mö´minlərə (dünyada zəfərlə, axirətdə Cənnətlə) müjdə ver!