Sad surəsi

38:88

Siz onun verdiyi xəbəri (Qur´anda deyilənlərin doğru olduğunu) bir müddətdən (öləndən, yaxud qiyamət qopandan) sonra mütləq biləcəksiniz!"