Sad surəsi

38:87

Bu (Qur´an) aləmlərə (həm insanlara, həm də cinlərə) ancaq bir öyüd-nəsihətdir!