Sad surəsi

38:84

(Allah) buyurdu, "Həqiqətən, doğru deyirəm,