Sad surəsi

38:83

Yalnız Sənin sadiq bəndələrindən başqa!