Sad surəsi

38:81

(Dərgahımda) vaxtı mə´lum olan günə (qiyamətə) qədər!"