Sad surəsi

38:80

(Allah) buyurdu: "Sən möhlət verilənlərdənsən,