Sad surəsi

38:79

(İblis) dedi: "Ey Rəbbim! Qiyamət gününə qədər mənə möhlət ver!"