Sad surəsi

38:78

Qiyamət gününə qədər Mənim lə´nətim sənin üstündən əskik olmasın!"