Sad surəsi

38:73

Buna görə də mələklərin hamısı birlikdə (Adəmə) səcdə etdi;