Sad surəsi

38:68

Siz isə ondan üz döndərirsiniz!