Sad surəsi

38:67

De: "O (Qur´an Allah dərgahından nazil olan) çox böyük xəbərdir!