Sad surəsi

38:58

(Cəhənnəmdə) ona bənzər daha başqa-başqa (əzablar) vardır.