Sad surəsi

38:54

Bu, əlbəttə, Bizim ruzimizdir. O bitməz-tükənməzdir.