Sad surəsi

38:53

Haqq-hesab günü üçün (axirətdə) və´d olunduğunuz (ne´mətlər) bunlardır.